Vårarden


Vår verksamhet baserar sig på ett antal värden som speglar vår syn på människan och vårt förhållningssätt till livet.

Dessa värderingar avtecknar sig tydligt i vår verksamhet. De formar vår metodik och pedagogik, präglar vårt kvalitetsarbete och vägleder våra medarbetare i deras dagliga möten med människor.

Vi samarbetar på flera orter med föreningar och kyrkor som bryr sig om folk. Varje organisation som tecknat ett samarbetsavtal med oss delar dessa värderingar:

   • Helhetssyn på livet
   • Öppen dialog
   • Inkluderande gemenskap
   • Tillsammanskraft
   • Idéburen verksamhet

  För en beskrivning av våra värden, med foto av Mats Westerfjärd.
  Klicka här>>