Välkommen till Origo Resurs

Origo Resurs arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering för hela människan sedan 2004. I vårt arbetsintegrerande sociala företag ges möjlighet till meningsfulla sysslor, varm gemenskap, psykisk och fysisk friskvård. Tillsammans med en handledare och i små grupper, stöttas varje individ i sin egen förändringsprocess.


Origo Resurs – Huskvarna


Origo Resurs – Nässjö


Origo Resurs – Vetlanda


Origo Resurs – Café


Samtal om Livet


Origo Resurs – SHOP