Välkommen till Origo Resurs

 

 

Origo Resurs arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering för hela människan sedan 2004. I vårt arbetsintegrerande sociala företag ges möjlighet till meningsfulla sysslor i en varm gemenskap. Tillsammans med en handledare och i små grupper, stöttas varje individ i sin egen förändringsprocess.
Vi driver också utvecklingsprojekt med Region Jönköpings län och Jönköpings kommun. Det handlar om samtalsgrupper i samverkan med vårdcentraler och att bygga en park med boende.

 


Origo Resurs – Smedbyn

Origo Resurs – Vetlanda

Samtal om Livet

Origo Resurs – Café

Utveckla Smedbypark