Föreningen ORIGO – ett social företag

Origo är en ideell förening som driver det sociala företaget Origo Resurs. Med en helhetssyn på livet vill vi främja människors hälsa både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt utifrån hennes egna förutsättningar och i hennes eget sammanhang.
Medlemmarna arbetar ideellt och professionellt med vård, omsorg, friskvård och rehabilitering. Idag har vi verksamhet i Huskvarna, Nässjö och Vetlanda. På dessa orter har vi grupper av personer med lång sjukskrivning som träffas för att hitta bättre livsstrategier och stödja varandra. Föreningen bildades i september 2002 av tio personer inom olika yrkesområden.
Med föreningen som bas utvecklades ett koncept för arbetslivsinriktad rehabilitering för hela människan.

tillbaka>>