Samtal om Livet – Arvsfondsprojekt


Vårdcentraler i Huskvarna, Nässjö, Vetlanda och Värnamo har fått möjlighet att vara med och i projektet om ”Samtal om livet” i samverkan med Region Jönköpings län och Försäkringskassan.

”Samtal om livet” pågår en dag i veckan under 10 veckor. Gruppen består av ca fem deltagare och gruppledare. Kursen är en fredad zon där var och en ska få uttrycka sina erfarenheter, tankar och drömmar. I gruppen har vi tystnadsplikt. Möjlighet finns också till individuella samtal.

Varje gång bearbetar vi ett tema där du får hjälp att beskriva din egen verklighet, dra lärdomar av andra och hitta sätt att förändra ditt liv i den riktning du själv vill. Arbetssättet är väl beprövat och har med framgång använts för människor i oerhört skiftande livssituationer. Våra samtalsgrupper har utvärderats av lektor Inger Jansson vid Jönköping University. Läs hennes rapport här>>.
Ett bildspel från Regionens konferens utvecklingskraft ser du här>>

Teman vi tar upp kan handla om:

  • Hur vi kan bli vän med våra tankar och känslor
  • Vila och återhämtning
  • Vårda och välja relationer
  • Utveckla det som ger livslust
  • Självbild och självförtroende
  • Vilka livsvärden ska jag kämpa för?
  • Gränssättning och konflikthantering
  • Bry sig om andra utan att bli utnyttjad
  • Hälsosam arbetsmiljö, hemma och på arbetet
  • Framtidsplanering för ett hållbart liv

Vill du vara med i en grupp?
Kontakta din rehabsamordnare eller samtalsledare
Vetlanda: Sandra Sälleteg, sandra@origoresurs.se
Jönköping: Barbro Arvidsson, barbro@origoresurs.se
Nässjö: Barbro Arvidsson, barbro@origoresurs.se
Värnamo: Anna Bertilsson, anna.bertilsson@svenskakyrkan.se 

………………………………………………………………………..

tillbaka>>