Samtal om Livet – Arvsfondsprojekt


Under tre år (2016-2019) har föreningen Origo drivit ett arvsfondsfinansierat projekt tillsammans med Folkhälsoenheten Region Jönköpings kommun och Försäkringskassan. Vårdcentraler i Huskvarna, Nässjö, Vetlanda och Värnamo har fått möjlighet att hänvisa sina patienter till en samtalsgrupp ”Samtal om livet”. 

Projektet har utvärderats av lektor Inger Jansson vid Jönköping University. Läs hennes rapport här>>. Den kvalitativa och kvantitativa utvärderingen visade så positiva resultat att Folkhälsoenheten finansierade en fortsatt forskning av Inger Jansson med uppföljning över längre tid. Forskningen bedrivs som en det i Center for Coproduction.

Projektet har presenterats två år vid Regionens konferens Utvecklingskraft. Ett bildspel ser du här>>

Projektet är avslutat och vi för samtal med Folkhälsoenheten vid Region Jönköpings län om möjligheten att erbjuda dessa samtalsgrupper vid Hälsocenter som troligen kommer att byggas upp inom Jönköpings län.

”Samtal om livet” pågår en dag i veckan under 10 veckor. Gruppen består av ca fem deltagare och gruppledare. Kursen är en fredad zon där var och en ska få uttrycka sina erfarenheter, tankar och drömmar. I gruppen har vi tystnadsplikt. Möjlighet finns också till individuella samtal.

Varje gång bearbetar vi ett tema där du får hjälp att beskriva din egen verklighet, dra lärdomar av andra och hitta sätt att förändra ditt liv i den riktning du själv vill. Arbetssättet är väl beprövat och har med framgång använts för människor i oerhört skiftande livssituationer.

Teman vi tar upp kan handla om:

  • Hur vi kan bli vän med våra tankar och känslor
  • Vila och återhämtning
  • Vårda och välja relationer
  • Utveckla det som ger livslust
  • Självbild och självförtroende
  • Vilka livsvärden ska jag kämpa för?
  • Gränssättning och konflikthantering
  • Bry sig om andra utan att bli utnyttjad
  • Hälsosam arbetsmiljö, hemma och på arbetet
  • Framtidsplanering för ett hållbart liv

 

………………………………………………………………………..

tillbaka>>