Vår idé


Origo Resurs arbetar med en helhetssyn där människor i rehabilitering erbjuds tre resurser som står för de tre bladen i vår harsyra-logga.

  • En samtalsgrupp med erfaren samtalsledare och andra i liknande situation
  • Arbete eller sysselsättning utifrån egen förmåga och förutsättningar.
  • Individuellt stöd utifrån personliga behov. Vi försöker vidga våra resurser
    genom samverkan med församlingar eller ideella föreningar som bryr sig om folk.

 

Vi vill att både personal och deltagare ska utvecklas inom fem områden, utifrån sina villkor. De utgör kronbladen i den vitaminrika harsyreblomman.

harsyrablad halsoblomma