Vår idé


Origo Resurs arbetar med en helhetssyn där människor i rehabilitering erbjuds tre resurser som står för de tre bladen i vår harsyra-logga.

Harsyra Bladet

  • Samtal om livet: Kreativa och livsnära teman för gruppsamtal som berör sex livsområden
  • Meningsfulla arbetsuppgifter: Sysselsättning som är meningsfull, hanterbar och begriplig. Reflektion om arbetsförmåga utifrån de sexhälsodimensionerna
  • Personligt stöd: En stor bredd på insatser utifrån varje individs behov inom de sex områdena

Vi vill skapa arbetsmiljöer, förhållningssätt och arbetssätt som befrämjar varje deltagares utveckling inom flera områden.

Harsyra Blomman

  • Fysisk hälsa: Vårda kroppen med motion, mat, sömn, beröring.
  • Psykisk hälsa: Utveckla en sund självbild, självkänsla och självförtroende, hantera tankar och känslor konstruktivt
  • Social hälsa: Vårda goda relationer, tydlig kommunikation, delaktighet och inflytande
  • Existentiell hälsa: Integrera en livssyn som möter livet med meningsfullhet, tillit, hopp och livsglädje
  • Livsmiljö: Ansvarstagande för den egna närmiljön, ta tillvara natur och kultur för återhämtning
  • Arbetsförmåga: Arbeta med 100% av sin förmåga, bli medveten om sina styrkor och begränsningar och få motivation till att bidra med andra

Vi vill att både personal och deltagare ska utvecklas inom fem områden, utifrån sina villkor. De utgör kronbladen i den vitaminrika harsyra blomman.