Rehabilitering, Sysselsättning, Arbete

Origo Resurs samarbetar med Arbetsförmedlingen i Jönköping och Vetlanda. Kontakta din handläggare om du vill börja hos oss.

Vi har skapat integrerande miljöer för återhämtning och utveckling i arbete, med flera små verkstäder. Just nu håller vi på att bygga upp en aktivitetspark i Huskvarna!

Vi erbjuder tre insatser som liknas vid tre blad i vår logotype: Meningsfull sysselsättning, livsnära gruppsamtal och personligt stöd.

Varje deltagare får en personlig handledare som vandrar med längs hela vägen. Med återkommande samtal, planering och uppföljning lotsas du steg för steg framåt i din takt utifrån dina förutsättningar. Vi vill att du ska vara sedd och hörd, bekräftad, accepterad och delaktig. De individuella insatserna anpassas utifrån deltagares behov och våra resurser.

Vi erbjuder meningsfull sysselsättning i våra egna miljöer där du kan ha olika grader av ansvar och självständighet utifrån egna förutsättningar. Vi har även placering med extern arbetsträning enligt supported employment. Nya verksamheter utvecklas utifrån  deltagares intressen och har i många fall gett arbetstillfällen. Ungefär hälften av våra anställda har genomgått vår rehabilitering.

Den som vill erbjuds också att vara med i en samtalsgrupp där vi arbetar med vår fysiska hälsa, psykiska hälsa, sociala hälsa, existentiella hälsa och arbetsliv. Du får hjälp att beskriva din egen verklighet, dra lärdomar och hitta sätt att förändra ditt liv i den riktning du själv vill. Samtalen kan ske i grupp eller individuellt.

Vi jobbar tillsammans med dig för att du ska skapa ett gott liv utifrån dina förutsättningar!

tillbaka>>