Vår historia


Föreningen Origo bildades i september 2002 av tio personer inom olika yrkesområden (överläkare i samhällsmedicin, överläkare i psykiatri, religionspsykolog, vuxenpedagog, näringslivschef, friskvårdsterapeut, frivilligsamordnare, personalchef, samtalsterapeut). Med föreningen som bas utvecklades ett koncept för arbetslivsinriktad rehabilitering. Vår historia bedöms i kapitelet. Vikten av eldsjälar i en forskningsrapporter från Europeiska Socialfonden (ESF).

2003 december slöt vi ett första centralt avtal med Försäkringskasseförbundet. Vi började den första gruppen i februari 2004.

Parallellt utvecklade ett par medlemmar en ”Kurs i Konsten att Leva” i Kyrkan vid Brommaplan, Stockholm, med återkommande kursdagar och seminarier för reflektion över livet. www.konstenattleva.nu

Under åren 2004-2007 genomförde vi Styrprojektet som finansierades av Europeiska Socialfonden, tillsammans med Vuxenutbildningen i Eksjö och Försäkringskassan. 78 personer deltog i rehabiliteringen med i snitt 6 års sjukskrivning. Så gott som alla mådde mycket bättre och 25% fick ett arbete på minst halvtid under ett år. Utvärderingen finns här.

Vi var med och skissade idéer till utformningen av Eksjö kommuns arbetsmarkandsenhet HIA (Hälsa, Integration, Arbete), innan vi flyttade till Huskvarna.

2009-2013 fick vi medel från Arvsfonden för att börja på nya orter i samverkan med föreningar och församlingar. Klicka för att läsa slutrapporten här.

Vi har avtal med Arbetsförmedlingen i Jönköping-Huskvarna som kompletterande aktör för rehabilitering sedan 2009.

2013 övertog vi verksamheten i Nässjö i egen regi, men fortsätter att samarbeta med Pingstkyrkan i Nässjö.

2014 och 2015 fick vi medel från Socialstyrelsen att utveckla en verksamhet med grön rehabilitering och skapande.

2015 samarbetar vi med Erikshjälpen för att utveckla samtalsgrupper och medarbetarskap i butikerna i Spånga, Helsingborg och Växjö.

tillbaka>>