Välkommen till Origo Resurs!

Origo Resurs arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering för hela människan. Vi vänder oss till

människor med svårigheter att komma in på den reguljära arbetsmarknaden och som tillsammans med

andra vill arbeta med att återfå arbetsförmåga och livslust.

 

I vårt arbetsintegrerade sociala företag ges möjlighet till arbete, social gemenskap, och psykisk och fysisk friskvård. Tillsammans med en coach, eller i grupp, stöttas varje individ i sin egen förändringsprocess.

 

 

Vi utvecklas med stöd av Tillväxtverket