Origo Resurs Nässjö


I Nässjö finns vi på tredje våningen. Här har vi stora, fina lokaler. Här har vi funnits sedan 2012.

Vi vill skapa arbetsmiljöer, förhållningssätt och arbetssätt som befrämjar varje deltagares utveckling inom flera områden.
Fysisk hälsa: Vårda kroppen med motion,mat, sömn, beröring
Psykisk hälsa: Utveckla en sund självbild, självkänsla och självförtroende, hantera tankar och känslor konstruktivt
Social hälsa: Vårda goda relationer, tydlig kommunikation, delaktighet och inflytande
Existentiell hälsa: Integrera en livssyn som möter livet med meningsfullhet, tillit, hopp och livsglädje.
Livsmiljö: Ansvarstagande för den egna närmiljön, ta tillvara natur och kultur för återhämtning
Arbetsförmåga: Arbeta med 100% av sin förmåga, bli medveten om sina styrkor och begränsningar och få motivation till att bidra med andra.

Vi har olika avdelningar för att få varje individ att växa i sin personlighet. Här nedanför kan du läsa om dem. Vi gör naturligtvis anpassning till varje individ.

tillbaka>>

Meny – De olika avdelningar
…..

….
….

….
….