Origo Resurs Huskvarna


I Huskvarna ligger huvudkontoret Origo Resurs. Här har vi funnits sedan 2009. Våran verksamhet har vuxit och nu finns vi också i Smedbyn, Huskvarna.

Vi vill skapa arbetsmiljöer, förhållningssätt och arbetssätt som befrämjar varje deltagares utveckling inom flera områden.
Fysisk hälsa: Vårda kroppen med motion,mat, sömn, beröring
Psykisk hälsa: Utveckla en sund självbild, självkänsla och självförtroende, hantera tankar och känslor konstruktivt
Social hälsa: Vårda goda relationer, tydlig kommunikation, delaktighet och inflytande
Existentiell hälsa: Integrera en livssyn som möter livet med meningsfullhet, tillit, hopp och livsglädje.
Livsmiljö: Ansvarstagande för den egna närmiljön, ta tillvara natur och kultur för återhämtning
Arbetsförmåga: Arbeta med 100% av sin förmåga, bli medveten om sina styrkor och begränsningar och få motivation till att bidra med andra.

Vi har olika avdelningar för att få varje individ att växa i sin personlighet. Här nedanför kan du läsa om dem. Vi gör naturligtvis anpassning till varje individ.

tillbaka>>

Meny – De olika avdelningarna
……

…..
…..

…..
…..

…..
…..