Origo Resurs Vetlanda


Vid Kvarndammen i Vetlanda erbjuder vi samtalsgrupper i samverkan med vårdcentralerna Aroma, Bra Liv och Unicare. Ta kontakt med din vårdcentral om du vill vara med i en grupp!

Vill du stanna upp och stärka din hälsa fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt, så får du möjlighet att på ett roligt och förändringsinriktat sätt jobba med olika livsområden.

Vi arbetar utifrån ett beprövat samtalskoncept. Varje träff på ca 3 timmar innehåller en samtalsdel utifrån ett tema, praktiska övningar, naturvistelse samt fika. Kursen pågår under 10 veckor med en träff i veckan. Kursen finansieras av Arvsfonden, så den är gratis för dig!
När du väljer att delta räknar vi med att du deltar vid alla tillfällen, om det inte finns särskilda skäl. Detta är viktigt för att få gruppen att fungera.

Vid frågor kontakta
Samtalsledare Sandra Sälleteg, arbetsterapeut Tel nr 070-239 81 50  sandra@origoresurs.se