Utveckla Smedbyparken


Origo Resurs har fått i uppdrag att tillsammans med Jönköpings kommun (Tekniska kontoret, Kultur och fritid) hålla ihop uppdraget att bygga upp Smedbyparken, vid Huskvarnaån i Huskvarna. Olika organisationer, företag och boende inbjuds att ge förslag till förbättringar. Tanken är att vi utvecklar, bygger och använder parken tillsammans!

Tekniska kontoret Park har sedan innan byggt en uppskattad lekpark (2018). Av förslagen man fått in har Origo Resurs tillsammans med Jönköpings kommun under 2020 byggt en lång spång längs ån, brygga för att lägga till kanoter och båtar, flera sittplatser med tak och ett stort tak där man t ex kan sitta och grilla. Fyra stycken grillar ska installeras våren 2021. Under maj-april kommer även taket kläs in i sedum.

Andra förslag som planeras att byggas under 2021 är en hinderbana intill slottsvillan.