Språkverkstad


I språkverkstan så lär vi oss både skriva, läsa och tala Svenska. Vi hjälper dig i din takt. Pratar och diskuterar hur vår kultur i Sverige är. För att komma vidare i det svenska samhället. Så är de viktigt för dig att lära dig svenska.

tillbaka>>