Samtalsgrupp Smedbyn


Kursen ”Hela livet” pågår en dag i veckan under 20 veckor. Gruppen består av ca fem deltagare och gruppledare. Kursen är en fredad zon där var och en ska få uttrycka sina erfarenheter, tankar och drömmar. I gruppen har vi tystnadsplikt. Möjlighet finns också till individuella samtal.

Varje gång bearbetar vi ett tema där du får hjälp att beskriva din egen verklighet, dra lärdomar av andra och hitta sätt att förändra ditt liv i den riktning du själv vill. Arbetssättet är väl beprövat och har med framgång använts för människor i oerhört skiftande livssituationer.

Teman vi tar upp kan handla om:

  • Hur vi kan bli vän med våra tankar och känslor
  • Vila och återhämtning
  • Vårda och välja relationer
  • Utveckla det som ger livslust
  • Självbild och självförtroende
  • Vilka livsvärden ska jag kämpa för?
  • Gränssättning och konflikthantering
  • Bry sig om andra utan att bli utnyttjad
  • Hälsosam arbetsmiljö, hemma och på arbetet
  • Framtidsplanering för ett hållbart liv

 

tillbaka>>