Origo Resurs

Certifierat arbetsintegrerande socialt företag


Origo Resurs är Jönköpings läns första arbetsintegrerande sociala företag som certifierats av SKOOPI.

Certifieringen innebär en genomgång av hur organisationen ser ut, att arbetet är väl dokumenterat och är ett bra sätt att lyfta företagets metod och resultat.

De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till arbetsmarknaden, på grund av funktionsnedsättning eller andra arbetshinder. Många arbetsintegrerande sociala företag är organiserade som ekonomiska föreningar, där företaget ägs och drivs av dem som arbetar där. Alla som är medlemmar äger verksamheten tillsammans. Genom principen ”en medlem – en röst” är varje medarbetare delaktig i företaget med både ansvar och inflytande.

Läs mer: www.skoopi.coop